Bijeenkomst Logistiek Verenigd 6 september 2018 succesvol afgesloten!


Maintenance ontmoet Service Logistiek tijdens NVDO Jaarbijeenkomst 2017


Innovatiecongres Logistiek Verenigd succesvol afgesloten!

Kijk HIER voor meer informatie!


Innoveren doe je niet alleen

Vier partijen hebben een handtekening gezet onder de samenwerking binnen het consortium "Logistiek Verenigd". Focus ligt op het creëren en versterken van de synergie tussen Maintenance en Service Logistiek.

 

Op het programma staan onder meer een prijsvraag binnen het innovatiefonds, een jaarlijks gezamenlijk innovatie-event, een gezamenlijke website waar continue best practices zullen worden gedeeld én een gezamenlijk fysiek event op 24 november van dit jaar. In mei 2017 verschijnt een periodiek Vakblad Asset Management geheel in het teken van de synergie. Las, but not least, wordt in gezamenlijkheid een visie geformuleerd op basis van nader te onderzoeken kentallen en actualiteiten. Dat zal, samen met een duidelijke visie, worden vastgelegd in het "Visiedocument Maintenance meets Service Logistiek".


Innovatie betekent meer succes

 

Ook in uw sector betekent vernieuwing vaak meer succes. Door logistieke vernieuwing kunt u beter inspelen op de behoefte van de klant, nieuwe klantengroepen aanspreken, of geld, tijd of energie besparen. Innovatie is cruciaal, ook voor uw bedrijf. En door samen te werken maakt u sneller stappen. 

Succesverhalen

 


Vernieuwende oplossingen beginnen vaak met het vinden van goede partners. Bijvoorbeeld branchegenoten uit een andere regio of ondernemingen die iets bieden wat u niet heeft. Of met wie u faciliteiten kunt delen. Lees/bekijk de verhalen van ondernemingen die samen sneller stappen maakten.