Orderpicken met een slimme bril

Een slimme bril die helpt met het vinden van de juiste spullen in een magazijn. Daarvoor richtte onderzoeksinstituut TNO in het magazijn van Werkse! een testomgeving in. Via een proef onderzoekt TNO hoe medewerkers hun weg vinden in een magazijn. Grote vraag: bieden deze ‘smart glasses’ een oplossing voor de groeiende vraag op de arbeidsmarkt naar orderpickers?

 

“Orderpickers krijgen in toenemende mate te maken met automatisering”, zegt Hans van Zeijl, accountmanager bij Werkse!. “Ze moeten werken met slimme toepassingen. Dat betekent dat relatief eenvoudig werk toch moeilijker wordt. Wij willen weten of we door het gebruik van een smart glass meer mensen een kans kunnen bieden. Mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met het lezen van langere instructies, schrijven of andere cognitieve vaardigheden.”

Twee handen vrij en alle informatie recht voor je

Van Zeijl: “Een smart glass werkt als volgt: de bril laat na inloggen in kleine stappen informatie zien op een schermpje bij het oog. De bril toont een foto waarop te zien is wat gepakt moet worden. De bril laat achtereenvolgens zien hoeveel stuks je moet pakken en waar het ligt in het magazijn. Zodra je iets pakt, scan je met een ring om de vinger een barcode. Op die manier is precies te zien waar je bent gebleven. En je ziet ook of je het juiste product pakte.” De ‘slimme glazen’ werken met het systeem van het Nederlandse bedrijf Augmex. In de logistiek wordt er al langer op grote schaal mee gewerkt. Augmex gebruikt ze bijvoorbeeld ook veel in de sierteeltsector.

Toegankelijker

Ellen Wilschut, wetenschappelijk onderzoeker van TNO, is de drijvende kracht achter het onderzoek bij Werkse!. “Dit is een belangrijk project voor mensen uit de doelgroep. Onze hoofdvraag is: ‘wat kan techniek toevoegen aan het werk voor deze groep?’ We hebben meer vragen. Kan de doelgroep ermee omgaan? Maakt dit het magazijnwerk toegankelijker? Is het gebruiksvriendelijk? Is het foutgevoelig? Waar moeten we onze instructies eventueel bijstellen? Wat vinden de medewerkers ervan?”

 

IKEA

Medewerkers vanuit Werkse! doen op vrijwillige basis mee aan dit onderzoek. Van Zeijl: “We doen het juist ook met medewerkers die niet bekend zijn met het magazijn. Als dit voor meerdere van hen – zonder magazijnkennis – werkt, dan is de bril bruikbaar voor de doelgroep.” De proef wordt gedaan met orders voor bedrijfskleding van IKEA. “Als iemand nieuw in dienst komt, wordt bij Werkse! een set bedrijfskleding vanuit de opslag aangevraagd. Alle informatie daarover is ‘op de bril’ gezet: hoeveel, wat, waar.”

 

Zelf ervaren

“Wij zijn benieuwd of de bril helpt. Bijvoorbeeld om sneller te kunnen leren op het werk of in het magazijn”, zegt Van Zeijl. “Helpt deze technologie ook om minder fouten te maken? Techniek om, zeg maar, de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. TNO verricht metingen tijdens de proef en tekent ook de ervaringen op van medewerkers die meedoen.” Niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen overigens mee.” Van Zeijl: “Ook de financiële mensen zijn uitgenodigd voor een proefsessie.” De benodigde kosten gaan immers voor de baat uit. “En natuurlijk onze jobcoaches en consulenten, om te ervaren wat dit systeem voor een mogelijke kandidaat kan betekenen. Zo kunnen zij beter inschatten of dit iets is voor een kandidaat-werknemer.” Wilschut: “De resultaten van de proef worden nu geanalyseerd. De eerste indrukken zijn goed. Een meerderheid van de medewerkers kan er na een korte introductie zelfstandig mee kan werken. Zij verzamelen met behulp van de slimme bril op de juiste wijze de orders.”

Met dank aan E merce


Onderhoud ontmoet Service Logistiek

In Nederland zzijn zo’n 320.000 medewerkers werkzaam in het onderhoud verspreid over de sectoren Food, Beverage & Farma, Manufacturing, Procesindustrie, Infra (weg, water, rail en energie) en Onroerend Goed. De Nederlandse onderhoudsmarkt is een markt met een grootte van €35 miljard, wat grofweg 4% van het BBP is. De rol van onderhoud in het operationele proces is cruciaal.

 

Zonder het juiste onderhoud, hebben assets grotere kans op downtime wat de operatie kan verstoren. Andersom geldt ook dat onderhoud afhankelijk is van diverse operationele processen (logistieke handelingen, onderhoudsschema’s, beschikbaarheid van materialen, etc.). In dit visiedocument beschrijven we hoe service logistiek bij kan dragen aan het realiseren van beter onderhoud in de keten.
 
Definitie
Service logistiek is een term die vele interpretaties kent. Zo wordt het door de een gezien als voornamelijk het managen van spare parts en door de ander als enkel het transporteren van goederen. Daarnaast zien we dat bedrijven veelal in silo’s zijn ingericht, die wellicht wel contact hebben met elkaar, maar beperkt gezamenlijk optrekken. De verschillende silo’s hebben allemaal eigen onafhankelijke verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld onderhoud, logistieke handelingen, resource management, operatie, etc.) en dit leidt ertoe dat ‘men beperkt bij elkaar over de schutting kijkt’. De aparte afdelingen hebben ieder hun eigen doelstellingen die niet altijd even goed ‘aligned zijn’. Zo wordt de onderhoudsafdeling afgerekend op kosten en beschikbaarheid, de operatie op aantal ontwikkelde producten en het voorraadmagazijn op de hoogte van de aanwezige voorraad.

Er wordt maar beperkt over de gehele operationele keten vastgesteld hoe elk bedrijfsonderdeel bijdraagt aan de overkoepelende doelstellingen van het bedrijf. Want zou het niet beter zijn als bedrijven in staat zijn om bijvoorbeeld vast te stellen: in welke assets moet ik nu investeren, zodat ik daarmee de output van de operatie, en daarmee omzet en winst, maximaliseer? Of bijvoorbeeld: met welk minimaal voorraadniveau ben ik in staat de uptime te garanderen waarmee ik de output/winst van de operatie maximaliseer?

Deze website heeft een informatieve doelstelling. Daarnaast attendeert deze website op de actualiteit, best practices en bijzondere kalendermomenten.