14 maart 2019: NVDO iMaintain congres en verkiezing MMY 2019

Het NVDO iMaintain congres met aansluitend de Maintenance Manager van het Jaar Verkiezing verwelkomt u graag op 14 maart a.s. in Bouw & Infra Park, Harderwijk!

 

Met IIoT, big data, sensortechnologie, robotica en andere technieken uit de vierde industriële revolutie, is opeens eindeloos veel mogelijk. Maar, zonder de juiste bediening is een robot eigenlijk maar een dom ding. En zonder de juiste analyse is verzamelde data feitelijk waardeloos. Omdat ontwikkelingen snel gaan, moeten wij niet stil staan. Medewerkers worden niet langer opgeleid voor een functie of een taak, die jarenlang hetzelfde blijft. Een ’Leven Lang Leren’ is het credo. Doorlopend leren, nieuwe kennis opdoen en zo up-to-date blijven. Hoe neem je je medewerkers mee naar de toekomst?

 

Laat je informeren en inspireren tijdens iMaintain 2019!

 

Programma

 

Opening

 

Laura van der Linde, iMaintain en Maarten Habets, Emerald Kalama Chemical BV (Maintenance Manager van het Jaar 2018)

Keynote Speaker

 

Mariëtte Hamer, Voorzitter en kroonlid Sociaal Economische Raad

 

Gelet op de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt, neemt het belang van permanent leren, een sterke leercultuur en een responsieve samenleving steeds meer toe. Dat vraagt om het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van de skills van de beroepsbevolking. Een schone taak voor sociale partners, onderwijs en de overheid. De SER is door het kabinet gevraagd op dit terrein een rol als aanjager te spelen.

Break-out ronde 1

 

Kies voor de sessie die u het meeste aanspreekt. Break-out ronde 2 bevat dezelfde presentaties dus u kunt twee sessies bijwonen. Geef in het opmerkingveld aan welke break-out je wilt bijwonen.

 

1.     Van Meeuwen Education: De basiskennis op orde, ook in de wereld van IIoT & Data

2.     CoThink: Toenemende complexiteit – hoe bereiden we onze medewerkers daarop voor?

3.     VOMI: samenwerking tussen generaties – wat leren zij van elkaar?

 

Netwerklunch

 

Lezing Staf Seurinck, Vice president Robotics and Motion Division Benelux bij ABB

Jos Sanders, Lector ‘leren tijdens de beroepsloopbaan’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Break-out ronde 2

 

Korte break

 

Pitches Genomineerde Maintenance Managers van het Jaar 2019: Celeste Martens (CroonWolter & Dros) en Mark Groffen (Radboud Universiteit)

 

Mentimeter en debat over ‘Leven Lang Leren’ & Lodewijk van der Borg, CEO Kaak Group over “innoverend ondernemerschap”

Afsluiting en Netwerkborrel
10.15 uur ontvangst
11.00 uur opening
17.00 uur afsluiting congres met aansluitend netwerkborrel met een inspirerende lezing van Eibert Draisma (uitvinder, ontwerper en kunstenaar) en diner met Verkiezing Maintenance Manager van het Jaar

 


17&18 april 2019: Verkenning Asset Management

Cursus: Verkenning Asset Management

Organisatie: NVDO

Datum: 17 en 18 april 2019

Locatie: NVDO-Verenigingsgebouw te Houten

 

In Company mogelijk

 

Een integrale kijk op het beheer van assets, van ontwerp, gebruik, onderhoud tot ontmanteling, en het zorgdragen dat beslissingen en acties steeds “in line of sight” zijn met het corporate beleid en strategie zijn voorwaardelijkheden voor goed asset management. Hiervoor is het noodzakelijk om een passend en doelmatig asset management systeem op te zetten en te implementeren. Asset Management wordt dan ook meer en meer gezien als een competentie met een breed en integraal perspectief.

 

De verdieping van de strategie in concepten en in plannen resulteert in opdrachtstellingen met bijbehorende budget voor de processen: asset-creatie/verwerving, asset-gebruik, asset-onderhoud asset-verbetering en asset-ontmanteling. De prestaties en condities van de assets en asset management moeten worden gemeten, geanalyseerd en continue verbeterd. Voor de realisatie van deze processen moet een heldere en gestructureerde organisatie worden ingericht en moet de nodige competenties bij de medewerkers aanwezig zijn. En tenslotte moet het gehele proces ondersteund worden met IT en infrastructurele middelen.

 

Doel

Na het volgen van deze cursus:

- Heeft de deelnemer kennis van Asset Management definities en de vereisten genoemd in PAS 55 en ISO 55000

- De cursist is zich bewust van de toegevoegde waarde van Asset Management voor zijn organisatie en kent de verschillende Asset Management domeinen en hun samenhang

- Beschikt de deelnemer over “field proven” frameworks, modellen en best practices die concreet in de eigen situatie kunnen worden toegepast

 

Opmerking: Deze cursus is geaccrediteerd door het Institute of Asset Management (IAM) en behandelt alle IAM modules (A1-A2 en B1 t.e.m. B6). De deelnemer zal na het succesvol afronden van de bijbehorende toets een certifcaat ontvangen met een uniek nummer uitgereikt door het Institute of Asset Management.

 

Programma

Dag 1

- Algemene Introductie en Introductie in Asset Management (AM)

- PAS55 introductie en kennismaking met ISO 55000

- AM Model

- AM Elementen, Richtlijnen, Risk Management, Beleid en Strategie en Concepten

 

Dag 2

- Plan en Service Providing

- Performance en Metingen

- Analyses, Organisatie, Medewerkers en Middelen

- Implementatie

 

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor (toekomstige) verantwoordelijken die in aanraking komen met Asset Management zich willen laten certificeren en/of kort kennis willen maken met Asset Management.