Voorraadbeheersing van Spare Parts

Cursus: Voorraadbeheersing van Spare Parts
Organisatie:
 NVDO
Datum:
  4 en 5 februari 2021
Locatie: NVDO-Verenigingsgebouw te Houten

 

 

 

 

 

 

 

 

In Company mogelijk

 

ALLE TRAININGEN BIJ DE NVDO ZIJN CORONAPROOF! Zowel tijdens de lessen als de pauzes hanteren wij de actuele richtlijnen van de overheid. Deelname aan een cursus is dus veilig voor de deelnemers, docenten, medewerkers NVDO en andere bezoekers.

 

“Kapitaalgoederen hoeven niet stil te staan als gevolg van logistieke wachttijd” is het uitgangspunt van deze training. Maar hoe zorg je dat de voorraad(waarde) binnen acceptabele bandbreedtes blijft? Krijg inzicht in de perfecte balans tussen werkkapitaal, beschikbaarheid en operationele kosten. Voorraadbeheersing van spare parts is dus heel veel meer dan louter materiaal bestellen, ontvangen, op de juiste schappen leggen en vervolgens weer uitgeven.

 

De juiste voorraadbeheersing streeft naar het vermijden van onnodige voorraden op korte én lange termijn. En het tegengaan van verspillingen heeft niet alleen betrekking op direct meetbare kosten, maar ook op financiële en economische neveneffecten zoals onnodig verbruik van grondstoffen en energie en het vernietigen van in reservedelen opgesloten toegevoegde waarde.

 

Onze informatieve én praktische training geeft u inzichten en technieken om uw voorraadbeheer van spare parts naar een hoog niveau te brengen.

 

Doel

De training bevat methoden en technieken om te komen tot een optimale balans tussen de KPI’s grijpkans, voorraadwaarde en operationele kosten. We gaan in op de overeenkomsten en verschillen met voorraadbeheersing voor handels- en productievoorraden, vraagvoorspelling en het berekenen van veiligheidsvoorraden, bestelniveaus en ordergroottes, zowel voor consumables als repareerbare reservedelen.

 

Onderwerpen

Tijdens de training leert u;

 • De invloed van verschillende soorten onderhoud op de voorraad te kennen
 • De voorraadhoogtestrategie te bepalen
 • Optimale voorraadhoogtes en bestelgroottes te berekenen
 • De technieken rond repairables toe te passen
 • De efficiëntie en effectiviteit van het voorraadbeheer op basis van KPI’s op te volgen

Bestemd voor

Iedereen die zich bezighoudt met het vaststellen van de juiste bestelniveaus in de ERP of Maintenance Managementsystemen, Maintenanceprofessionals. Productiemedewerkers EN inkopers.

 

Aanmelden kan HIER

 


NVDO 15 december: Maintenance Webinar "Hoe blijft de organisatie wendbaar bij steeds wijzigende marktomstandigheden?"

 

 

 

Maintenance webinar

powered by NVDO & Mainnovation

 

 

 

 

15 december, 12.55-14.00 uur

Hoe blijft de organisatie wendbaar bij steeds wijzigende marktomstandigheden?

 

Met de komst van het coronavirus hebben nagenoeg alle bedrijven hun zeilen moeten bijzetten. Waar focussen we op en wat betekent een andere werkwijze voor de organisatie en de individuele medewerker? In deze nieuwe realiteit moet de Beheer- en Onderhoudsorganisatie wendbaar worden en meebewegen om het nieuw economisch optimum te vinden tussen technische beschikbaarheid, onderhoudskosten, investeringen en veiligheid.

 

Om het nieuwe evenwicht te kunnen vinden, moeten we onze eigen prestatie kunnen meten. Maar hoe doen we dit? En hoe kunnen we vervolgens realistische doelen stellen? Als we dit in kaart hebben gebracht, is de volgende uitdaging om te anticiperen op veranderingen in de toekomst. Door verschillende toekomstscenario’s op te stellen, kunnen we inschatten wat bij elk scenario de mogelijke impact is op de Beheer- en Onderhoudsorganisatie.

 

Tijdens het webinar geven we antwoord op:

 • Externe focus: hoe blijf je in contact met je stakeholders?
 • Interne focus: hoe meet je je eigen prestaties?
 • Hoe kunnen we ons voorbereiden op toekomstige veranderingen?
 • Hoe borgen we huidige en toekomstige werkwijze in standaard processen en organisatiemodellen?

Spreker: Remco Jonker

Remco Jonker is Partner bij Mainnovation en gespecialiseerd in complexe verbeterprojecten op het gebied van Maintenance en Asset Management, veelal in een internationale en multi-site setting. Zijn ervaring strekt zich uit over diverse industrieën, landen en culturen. Hij is een bekend gezicht als spreker op internationale conferenties en mede ontwikkelaar van de VDMXL methodologie. Remco is tevens voorzitter van de NVDO Sectie Food, Beverage & Farma.

 

Dit bijzondere webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: uw gegevens worden gedeel

 

Aanmelden kan HIER


1 december: Corridors van waarde - digitaal congres Topcorridors

Tijd: 13.30 - 15.45 uur

Locatie; Digitaal

 

Er zijn mooie stappen gezet met de Topcorridors! Om blijvend meerwaarde te creëren, stellen we de Toekomstagenda Corridorontwikkeling op en zijn we continu bezig met het vinden van nieuwe concrete initiatieven van financiering. Praat mee tijdens het digitale congres op 1 december a.s. (13:30-15:45u)

Corridors van waarde: 1 december 2020 van 13:30 tot 15:45 uur

Er zijn mooie stappen gezet naar de Topcorridors! Om blijvend meerwaarde te creëren werken we de contouren van de Toekomstagenda Corridorontwikkeling uit en zijn we continu bezig met het vinden van nieuwe concrete initiatieven van financiering. Waarin gaan de deelnemende partijen, Ministeries IenW en BZK, de vier provincies en het Havenbedrijf Rotterdam investeren? Wat gaan gebruikers, lokale overheden, bedrijven, burgers en onze buurlanden hiervan merken?

 
We willen je graag uitnodigen om mee te denken over deze Toekomstagenda tijdens ons digitale congres op 1 december 2020. Centraal staat het thema Corridors van waarde:

 • Financiële waarden: nieuwe vormen van financiering en bekostiging van initiatieven op en rond de corridors;
 • Europese waarden: lessen uit TEN-T, Europees corridormanagement, de nieuwe CEF-regeling van Europa;
 • Ruimtelijk-economische waarden: de toekomst van knooppunten, ‘verdozing’ en de relatie met de NOVI, de omgevingsvisie van het Rijk;
 • Duurzame waarden: modal shift, CO2-reductie en de digitalisering in de logistiek.

PROGRAMMA
13:30 uur  Introductie door Simone van Trier (moderator)
13:40 uur  Welkom door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen
13:45 uur  Topcorridors, the movie
13:50 uur  Keynotespreker Herald Ruijters (Europese Commissie) vertelt meer over het TEN-T beleid van Europa, de nieuwe CEF-bijdrageregeling en het belang van de Topcorridors
14:00 uur  Een goed gesprek met de volgende gasten aan tafel:

 • Boudewijn Siemons, COO HbR
 • Loek Radix, CEO Chemelot
 • Wando Bouvé, Topsector Logistiek
 • Prof. Lori Tavasszy, TU Delft
 • Luc de Vries, Programmamanager Topcorridors

14:30 uur  Korte pauze
14:40 uur  Start van verschillende digitale kamers - de deelsessies*)
15:15 uur  Afronding deelsessies (plenair)
15:30 uur  Afsluiting met Simone van Trier
15:40 uur  Het laatste woord is aan Christianne van der Wal (Gedeputeerde Provincie Gelderland)
15:45 uur  Einde

 

*) DEELSESSIES

 

THEMA  DEELSESSIE

Sessieleider(s) – Wetenschapsteam

A)       

Financiële waarden met actietrekker Gerard Wesselink (Provincie Zuid-Holland) en Bert Ravelli (Provincie Gelderland)

Machiel Bode (ING) 

Prof. Lori Tavasszy

B)       

Europese waarden: lessen van TEN -T en Europees Corridormanagement, tip van de sluier nieuwe CEF  met actietrekker Arnaud Burgess (Panteia)/Paul Bleumink (BCI) (eventueel in Engels)

Ad Verhoeven (RVO)  

Dr. Bart Kuipers

C)       

Ruimtelijk-economische waarden: De toekomst van Knooppunten met actietrekker Ton Neumann (provincie Limburg) en Harry Horbach (DSM)

Regina Oosting (BZK)

Prof. Jos Arts

D)       

Duurzame waarden: Modal Shift en klimaat in de praktijk bij bedrijven, wat werkt wel en niet? Met  actietrekker: Jeroen Bolt (Topsector LogistieK)

Sjoerd Sjoerdsma (Logistiek makelaar/ vm. directeur KeyRail)           

Dr. Nils Rosmuller

 

Ben je erbij?
Denk je dat jij van waarde bent voor de Topcorridors en ons congres zal bijwonen?

Enkele dagen van tevoren krijg je de toeganscode toegestuurd.

 

Interessant voor je collega?
Het congres is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van de goederenvervoerscorridors, logistiek en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Heb je nog een collega voor wie deze bijeenkomst ook interessant is, stuur dan deze uitnodiging door.

 

Je dient je wel van tevoren aan te melden om toegang te krijgen.

 

Aanmelden kan HIER