Marco van Dongen is Tendermanager van het jaar 2021

Marco van Dongen, Tendermanager bij HEYDAY Facility Management, is vorige week verkozen tot Tendermanager van het jaar. Hij won zowel de vakjuryprijs als publieksjuryprijs en liet medefinalisten Stephen Pittau (Strukton) en Erwin Matthijsse (Dura Vermeer) achter zich.

De jury noemt Van Dongen een ‘owner van de deal’. Hij gaat volgens hen altijd op zoek naar het win-gevoel en heeft een duidelijke visie op de toekomst van het vak van Tendermanager. Zo vindt Van Dongen dat er meer ruimte moet zijn voor ‘flirten’ tussen aanbestedende dienst en aanbieder, omdat volgens hem de beste resultaten volgen uit verbinding. Met zijn best practise – succesvol binnenhalen van het één van grootste facility deals in Nederland – liet hij zien in de huid van de klant te kunnen kruipen om de beste passende oplossing te creëren.

 

Aandacht voor het vak

De verkiezing voor Tendermanager van het jaar wordt sinds drie jaar georganiseerd. De verkiezing moet leiden tot meer zichtbaarheid van het vak van tendermanager. Vorig jaar won Leontien Navest, Tendermanager bij Capgemini. Zij maakte dit jaar ook deel uit van de vakjury.


Human Capital Topsectoren lanceert ontwikkelkaart en vernieuwde actiescan

Op haar website lanceert de HCA Topsectoren de ontwikkelkaart en de vernieuwde actiescan. Dit zijn instrumenten om de samenwerking binnen Learning Communities en binnen (Top)sectoren in een volgende versnelling te helpen krijgen. Beide instrumenten staan samenwerkingsverbanden binnen leren-werken-innoveren vrij ter beschikking ter ondersteuning aan de verdere ontwikkeling van de samenwerking.

 

Human Capital Agenda (HCA) Topsectoren lanceert op haar website de ontwikkelkaart en een vernieuwde versie van de actiescan, dit zijn twee instrumenten die een Learning Community helpen om een volgende stap te zetten binnen het samenwerkingsverband. Beide instrumenten zijn (verder) ontwikkeld door Denkhuijzen innovatiemanagement uit Zwolle. Zowel de actiescan als de ontwikkelkaart staan samenwerkingsverbanden binnen leren-werken-innoveren vrij ter beschikking en zijn te vinden op de website van de HCA Topsectoren.

Actiescan

De actiescan is specifiek bedoeld voor vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld vanuit onderwijs, het werkveld en onderzoek, om te reflecteren op de staat van het samenwerkingsverband en op waar kansen voor verdere ontwikkeling liggen. Bij de actiescan wordt een lijst met vragen geleverd om het gesprek op gang te helpen en richting te geven. Het gesprek met de actiescan erbij vindt plaats onder begeleiding van een moderator en aanwezigheid van een notulist. Download de actiescan. Bekijk ook de vragen voor moderators

 

Ontwikkelkaart

Tegelijkertijd met de actiescan lanceert de HCA Topsectoren de ontwikkelkaart – een online invulbaar instrument – die je hier kunt vinden. Dit instrument is te gebruiken door vertegenwoordigers binnen een (Top)sector die inzicht willen in de huidige status van samenwerkingsverbanden binnen de sector en waar kansen voor verdere ontwikkeling liggen. Met input van doelstellingen, bouwblokken voor deze doelstellingen en beïnvloedingsomgevingen van deze doelstellingen maak je met dit instrument zelf een grafisch mooi en inzichtelijk overzicht.

 

Learning communities

Learning Communities zijn duurzame samenwerkingsbanden waarin werken, leren en innoveren dicht tegen elkaar aan worden georganiseerd. Op deze manier kan kennis sneller circuleren, is scholing effectiever, aantrekkelijker en laagdrempeliger voor een grote groep leerlingen, studenten en werknemers. 


Heineken verduurzaamt: Elektrische tankbiertruck brengt bier naar binnenstad

Bierbrouwer Heineken bevoorraadt voortaan de Amsterdamse cafés in de binnenstad met de allereerste elektrisch aangedreven mini tankbiertruck ter wereld. Het gaat daarbij om horecagelegenheden met Heineken, Amstel of Brand bier op de tap. Het is een primeur voor Amsterdam.

 

Als het aan de brouwer ligt zijn dieseldampen in het historische hart verleden tijd. “Heineken heeft een sterke groene ambitie en hierbij kijken we naar de hele keten. Dat gaat uiteraard ook over schoon transport. Ik ben blij dat we een groot gewicht zoals tankbier nu duurzaam kunnen vervoeren”, aldus algemeen directeur Hans Böhm. Het gaat niet alleen om uitstoot en roetdeeltjes, ook de decibellen worden flink teruggedrongen want de nieuwe elektrische truck is fluisterstil.

 

Klein en wendbaar

De tankbiertruck is kleiner dan zijn voorganger en daardoor veel wendbaarder. Dat is fijn voor de chauffeur. Daarnaast is het ook voordelig voor de verkeersveiligheid. De tankbiertruck voedt zich met groene stroom en hiermee doet Heineken de ‘huiskleur’ nog meer eer aan dan het al deed.

 

100% groen gebrouwen

Vorig jaar augustus werd bekend dat al het Heineken bier voor de Nederlandse markt 100% groen wordt gebrouwen. Dat daar nu ook verduurzaming van het transport aan wordt toegevoegd is een mooie mijlpaal en een opmaat naar meer schone kilometers.

 

Logistiek

De logistiek gebeurt als volgt: Vanuit de brouwerij rijdt een grote vrachtwagen met 200 hectoliter vers bier naar de rand van de stad. Daar wordt 30 hectoliter overgepompt naar de kleinere en 100% elektrische tankbiertruck die fluisterstil en zonder uitstoot circa vijf cafés van vers bier voorziet. Eenmaal leeg, zal de truck aan de rand van de stad weer stroom en bier tanken om z’n weg naar het historische hart van de stad te vervolgen. De nieuwe trucks zijn veel lichter dan hun voorgangers en voldoen aan de norm van maximaal 7.5 ton om kades en bruggen te beschermen. In deze eerste fase zullen er in Amsterdam twee elektrische tankbiertrucks rijden. Heineken is voornemens om komende jaren het wagenpark voor stadsdistributie schoner en geluidsarmer te maken.

 

Groen transport in stroomversnelling

Omdat elektrisch tankbiertransport relatief nieuw is, was het in het begin nog even zoeken naar de spelregels. Ook dat hoort bij pionieren. Voordat je als brouwer kan investeren in elektrisch biertransport moet duidelijk zijn welke do’s en dont’s er in de binnenstad van kracht zijn. Op welke tijden mag er eigenlijk gereden geworden? Want vaker heen en weer om stroom en bier bij te tanken betekent ook andere rijtijden. Hoe zit het met de infrastructuur voor laadpalen en de parkeergelegenheid? Mede dankzij de inspanningen van Wethouder Egbert de Vries hebben Gemeente Amsterdam en Heineken elkaar helemaal gevonden in de gezamenlijke ambitie om de stad schoner en stiller te krijgen.

Duurzaam opgewekte stroom

De nieuwe wijze van vervoeren past binnen de duurzaamheidsstrategie van Heineken. De brouwerij wil vanaf 2030 volledig draaien op hernieuwbare energie. Daarvoor gaat het onder meer een samenwerking aan met energiepartner Eneco. Vanaf januari 2022 ontvangt Heineken volledig duurzaam opgewekte stroom voor haar bedrijfsprocessen in Nederland. Het bedrijf maakte al gebruik van windenergie. Daarnaast liggen er meer dan 26.000 zonnepanelen op de daken van de brouwerijen. Dit wordt aangevuld met groene stroom van twee nieuwe windparken; waaronder Windpark Fryslân. Eneco gaat vanaf januari 2022 vanuit dit park jaarlijks 66.000 MWh aan stroom leveren aan Heineken.

 

Vergroening thermische energie

Naast stroom, speelt ook de vergroening van thermische energie (gas) een belangrijke rol om klimaatneutraal te worden. De brouwer draait al gedeeltelijk op biogas. Samen met Eneco wordt nu gewerkt aan de installatie van een omvangrijke e-boiler in Zoeterwoude. Deze zal een volgend deel van het thermisch energieverbruik elektrificeren. Voor het vergroenen van de laatste delen thermische energie, onderzoeken Eneco en Heineken welke mogelijkheden het beste passen om zo volledig klimaatneutrale brouwerijen te bereiken.

Met dank aan Maakindustrie


Hoe duizenden robots boodschappen doen voor jou

In deze video van YouTuber Tom Scott gaat hij op bezoek bij een locatie van de Ocada Group, een bedrijf dat net als Picnic boodschappen doen in een modern jasje giet en deze technologie ook aan andere supermarkten levert. In de zogeheten “Hive” werken er 2.300 robots aan het verzamelen en bundelen van bestelde boodschappen. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt ervoor gezorgd dat de robots razendsnel hun werk kunnen doen:


Sitech Services en ERIKS sluiten meerjarig VMI-contract

Vendor Managed Inventory (VMI) is een methode om grijpvoorraden van spare parts op een efficiënte manier te beheren op fabrieksterreinen. Onderdelen voor onderhoud aan installaties zijn dicht bij de monteurs beschikbaar en in de juiste hoeveelheid voorradig.

 

Sitech Services heeft ERIKS als partner verkozen om in de komende jaren 10 VMI-locaties op de Chemelot site in Geleen te gaan beheren. Deze samenwerking maakt onderdeel uit van een nieuw integraal logistiek concept van Sitech Services op het hele Chemelot terrein. ERIKS is verkozen op basis specialistische kennis en ervaring in de procesindustrie en haar custom made Supply Chain Solutions zoals VMI en turnaround support aangevuld met het probleemoplossend vermogen van het projectteam. ERIKS zet een eigen implementatieteam met diverse product- en logistiekspecialisten in om de inrichting van de grijpvoorraadmagazijnen met contractitems te realiseren.

“Het VMI-concept en de producten van ERIKS sluiten perfect aan op onze ambities om als integrator naar een next level in onze dienstverlening te groeien.” aldus Edgar Beers, Sourcing en Supply Chain Director bij Sitech Services.

 

“Voor ERIKS is het VMI-contract met Sitech een bekroning op de jarenlange intensieve samenwerking tussen beide bedrijven op het Chemelot terrein. Hiermee komt het totaal aantal VMI-locaties bij industriële afnemers voor ERIKS op 360 locaties in Nederland.” volgens Sofie Cammers, Managing Director ERIKS Nederland.


De nieuwe Boston Dynamics robot is gemaakt voor magazijnen

Na jaren te kunnen hebben spelen en R&D te kunnen uitvoeren met geld van investeerders, is het nu voor Boston Dynamics tijd geworden om daadwerkelijk geld te gaan verdienen. De onlangs geïntroduceerde Stretch robot lijkt daar een uitstekend middel voor te zijn: het is een apparaat dat specifiek ontwikkeld is voor de enorme hoeveelheden magazijnen die momenteel als paddenstoelen uit de grond schieten.

Alle producten die door webwinkels worden verkochten moeten immers worden binnengebracht, opgestapeld, ingepakt en verzonden. Stretch is zeer goed in het uitvoeren van dergelijke repetitieve taken, waar je als magazijnmedewerker op een gegeven moment helemaal klaar mee bent. Een prijs voor de robot is nog niet bekend gemaakt, maar je kunt natuurlijk altijd even contact opnemen met de sales-afdeling.


Hoe Artificiële Intelligentie de Supply Chain kan verbeteren

Artificiële intelligentie (AI) maakt het op termijn mogelijk om zelfsturende supply chains te creëren. Een dergelijke transitie kan alleen succesvol zijn als alle betrokkenen ook voldoende vertrouwen hebben in de gebruikte AI-modellen. Een andere conclusie is dat optimalisatie van de huidige supply chains niet voldoende is om de grote uitdagingen van de toekomst op te lossen. Daarvoor zijn radicale vernieuwingen nodig, zoals Disney en Transiticoalitie Voedsel laten zien.

 

In supply chains komt steeds meer data beschikbaar, maar in de praktijk wordt daarvan maar beperkt gebruik gemaakt. Hoe kunnen we AI en machine learning inzetten om op basis van data een effectievere en efficiëntere supply chain te realiseren? Daar gaan adviseurs Lennart Bootsman en Dennis Timmers van Mobiquity op in.

Machine learning

Wat er zo bijzonder is aan AI en machine learning, introduceert Bootsman met een eenvoudig voorbeeld: het berekenen van de oppervlakte van een figuur. Daarvoor is input nodig – de lengte en breedte van de figuur – en een algoritme, in dit geval een eenvoudige rekenformule. “Hiermee zouden we normaal gesproken een stukje software programmeren dat de output levert: de oppervlakte. Machine learning werkt totaal anders. Daarbij trainen we de computer (of liever gezegd het neurale netwerk) door heel veel combinaties van input en output in te voeren, zodat de computer ‘leert’ welke input tot welke output leidt.”

 

Het ‘rekenmodel’ dat op deze manier ontstaat, kan vervolgens worden gebruikt in nieuwe situaties. Op basis van nieuwe input-data kan het model met een grote mate van nauwkeurigheid de output voorspellen zonder dat de formule bekend hoeft te zijn. Dit heeft vooral nut in complexe situaties met heel veel factoren (parameters) waarvan de samenhang niet eenduidig vast te stellen is, waardoor formules tekortschieten. Kortom, in situaties die in heel veel supply chains voorkomen. “In zulke omstandigheden levert AI veel betere voorspellingen op met een grotere nauwkeurigheid dan bij toepassing van bestaande technieken. Op basis van die voorspellingen kunnen supply chain professionals betere beslissingen nemen”, vertelt Bootsman.

 

Explainable AI

Het gevaar is dat er AI-modellen ontstaan die niemand nog begrijpt; in dat geval ontstaat  een grote black box. Hoe kunnen we dan op die modellen vertrouwen? Hoe weten we dan of ze goed werken, ook als ze worden toegepast in een situatie die het model nog niet eerder heeft gezien? Om daar een antwoord op te geven, introduceert Mobiquity het begrip ‘explainable AI’. Door gebruik van datatechnieken kan je aan betrokkenen laten zien hoe het model tot zijn beslissingen komt. “Dat is noodzakelijk om vertrouwen te krijgen in het model, maar ook om de risico’s juist in te schatten. Als iets fout gaat, moeten we de oorzaak daarvan kunnen achterhalen om herhaling te voorkomen”, vertelt Timmers.

 

Hij illustreert dit met een voorbeeld van Google. Dit techbedrijf zet machine learning in voor beeldherkenning. Op basis van een groot aantal foto’s van kano’s leert het model kano’s herkennen. “Maar welke beeldelementen zorgen voor die herkenning? Dat blijkt vooral de peddel te zijn. Eigenlijk heeft Google geen kanodetector, maar een kanopeddeldetector gebouwd”, zegt Timmers. “De enige oplossing om deze fout te herstellen is het model heel veel foto’s laten zien van kano’s zonder peddel.”

 

Menselijke intelligentie

Mobiquity ziet grote mogelijkheden voor toepassing van AI in supply chain. Nu is het al mogelijk om planners en operators met AI te ondersteunen: het AI-model geeft suggesties en de planner beslist. Op langere termijn zou AI ook die rol over kunnen nemen. Dan ontstaan zelfsturende fabrieken en warehouses en mogelijk zelfsturende supply chains, aldus Timmers. “Maar we moeten kritisch blijven op de AI-modellen. Ook in een zelfsturende supply chain hebben we mensen nodig, onder andere om alle modellen te monitoren. Voordat het zover is, zijn we tien jaar verder.”

 

Backcasting

Bij het kijken naar digitalisering zijn er twee perspectieven, die beide verkend worden door de SCELP-werkgroep Digitalisering die bestaat uit Edwin van den Meerendonk (Disney), Marc Moerkerken, Marc Vogels (Enza Zaden), Irke-Marjen Wiersma (Samsung) en Maurice Keuch (Mustad). Het eerste perspectief betreft de blik vanuit het heden naar de toekomst oftewel forecasting. Dat gaat over optimaliseren: hetzelfde doen maar dan beter, bijvoorbeeld door inzet van AI.  De vraag is of we daarmee de grote problemen in de wereld kunnen oplossen, zoals het duurzaam voeden van meer dan 10 miljard mensen in 2050. Dat vraagt om backcasting: Wat is het einddoel dat we willen bereiken? Welke digitale technologieën kunnen we daarvoor inzetten? Dat is het tweede perspectief.

 

Volgens medeoprichter Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel, uitgenodigd door SCELP, is forecasting ongeschikt om het voedselprobleem op te lossen. Sterker nog: optimaliseren werkt zelfs averechts. Nog meer inzetten op de huidige vorm van automatisering leidt tot nog meer schaalvergroting en schadelijke effecten voor maatschappij en milieu. Wat we nodig hebben is een ander perspectief. “We hebben met een groep van ruim honderd betrokkenen uit verschillende sectoren en disciplines allereerst de vraag proberen te beantwoorden hoe toekomstbestendige landbouw eruitziet. Alleen dat al leidde tot vijf verschillende toekomstbeelden. In de meeste daarvan speelt digitale technologie een belangrijke rol, maar niet in elk toekomstbeeld. Technologie kan bijvoorbeeld helpen om ieder mens een gepersonaliseerd dieet voor te schotelen, of om heel gericht met drones en robots elke individuele plant de optimale behandeling te geven.”

Streamingdienst

Edwin van den Meerendonk, vice president European supply chain bij de Walt Disney Company en SCELP-lid van het eerste uur, liet zien hoe zo’n toekomstvisie ook kan bijdragen aan het succes van een individueel bedrijf en wat dat betekent voor de organisatie. Hij vertelt hoe Walt Disney tot het besluit kwam om de concurrentie met Netflix aan te gaan en een eigen streamingsdienst op te zetten: Disney+. “Omdat steeds meer mensen het contract met kabelmaatschappijen opzeggen, dreigden we het contact met de consumenten kwijt te raken. Dat contact is belangrijk vanwege onze consumentenproducten en themaparken.”

 

Dit besluit heeft een enorme impact op de organisatie. “Met Disney+ veranderen we van een B2B- in een B2C-bedrijf. We deden alleen zaken met kabelmaatschappijen, bioscoopexploitanten en retailers, nu met miljoenen consumenten. Dat heeft gevolgen voor onze infrastructuur, voor onze organisatie, voor alles. We hadden een traditionele organisatiestructuur met silo’s, maar die hebben we omgegooid. Een organisatie die is opgedeeld in silo’s, staat een grootschalige transitie in de weg.”

 

Volgens Prof.dr. Jack van der Veen laat het voorbeeld van Disney zien dat we beide perspectieven moeten hanteren: forecasting én backcasting. “De huidige business van Disney verander je niet van de een op de andere dag. Die moet je blijven verbeteren. Tegelijkertijd zijn soms radicale veranderingen nodig om het gedroomde toekomstbeeld te realiseren. De kunst is om het nieuwe de ruimte te geven zonder dat te laten frustreren door de beperkingen van het oude. En om het oude te behouden zolang het nieuwe zich nog niet heeft bewezen.”


Smart tools voor onderhoud in de procestechnologie

Asset owners in de procesindustrie willen hun installaties zo betrouwbaar mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten draaiende houden. Inspectie en onderhoud zijn hierbij onvermijdelijk, maar de regels op het vlak van veiligheid en milieu worden steeds strenger. Om deze uitdagingen te tackelen, ging het Nederlandse KicMPi de voorbije vijf jaren binnen het 'Smart Tooling'-project op zoek naar innovatieve oplossingen met drones, robotica en smart glasses. Met het afronden van dit Vlaams-Nederlandse Interreg-project zijn nu ook de resultaten binnen de verschillende deelprojecten bekend.

Het Smart Tooling-project liep van begin 2016 tot eind 2020. Het was een Vlaams-Nederlands Interreg-project, met Europese subsidies om de ontwikkeling van innovaties te ondersteunen. Het Nederlandse KicMPi (Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie) trad hierbij op als projectverantwoordelijke, in nauwe samenwerking met kennisinstellingen, ontwikkelings-maatschappijen, branche-organisaties, asset owners en natuurlijk ook tal van technologiebedrijven uit beide regio's.

 

Er werden acht deelprojecten opgezet, onderverdeeld in vier clusters. 

-   Drones voor inspectie (wanddiktemeting met een drone in een besloten ruimte van     bijvoorbeeld een industriele tank)

-      Inspectierobots (volautomatische inspectie in leidingen)

-      Werkplaatsrobotica (ondersteuning op afstand met smart glasses)

-      Cleaningrobot (voor het te reinigen en inspecteren van besloten ruimten)

 

De algemene doelstelling van deze nieuwe of doorontwikkelde 'smart tools' is om onderhoudspersoneel in de procesindustrie in staat stellen om hun werkzaamheden veiliger en efficiënter, of dus 'slimmer' uit te voeren ten opzichte van de huidige werksituaties. De uiteindelijke projectresultaten varieerden van werkende prototypes tot innovatieve werkmethoden. Die werden op 19 november 2020 voorgesteld en becommentarieerd tijdens een online slotevent. Na de videodemonstraties van elk deelproject hielden Jan Mol (projectmanager Smart Tooling) en Pieter Raes (algemeen directeur KicMPi) telkens een diepte-interview met de betrokken projectpartners over het belang, de mogelijke toepassing en eventuele vervolgstappen van de voorgestelde innovaties.

Met dank aan collega vereniging NVSM


Geautomatiseerde material handling niet aan te slepen

Automatisering van warehouses groeit al jaren sterk en dat gaat voorlopig niet veranderen. De markt voor geautomatiseerde material handling systemen verdubbelt bijna de komende vijf jaar is de verwachting.

 

De material handling markt heeft al jaren geen klagen. Jaar op jaar nemen de omzetten toe. De komende vijf jaar wordt helemaal feest. De omzet gaat bijna verdubbelen de komend vijf jaar. Zo blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Research and Markets. De wereldwijde Automated Material Handling (AMH) Equipment Market zal naar verwachting groeien van 43,6 miljard dollar in 2021 tot 76,8 miljard dollar in 2026. De groeiende vraag naar geautomatiseerde opslag- en retrieval systemen (ASRS) in de sterk gegroeide e-commerce business door corona is een belangrijk reden voor de toename. Stijgende arbeidskosten, personeelstekort en veiligheid zijn andere belangrijke krachten achter de voorspeld groei.

 

Robots rukken extra hard op

Robots zullen de grootste hap uitmaken van de investeringen de komende jaren, aldus het onderzoeksbureau. Het implementeren van robots verhoogt de efficiëntie en productiviteit van productiebedrijven en magazijnen aanzienlijk. Het gebruik van robots kan de arbeidskosten verlagen, werknemers beschermen tegen verwondingen en een hoog investeringsrendement opleveren.

 

Investeerders investeren fors in robots

Het is dan ook niet raar dat investeerders de laatste tijd fors geld stoppen in robotbedrijven. Berkshire Grey, dat onder meer pickrobots levert aan Amazon haalde afgelopen januari 263 miljoen dollar op. Volgens ceo Tom Wagner wordt het geld gebruikt om buiten de Verenigde Staten marktaandeel te veroveren, overnames te doen en het team uit te breiden.

 

Locus Robotics

Robotspecialist Locus Robotics haalde in februari van dit jaar 150 miljoen dollar aan investeringsgeld op. Het geld is onder meer afkomstig van bestaande investeerders, waaronder Scale Venture Partners en Prologis Ventures, de venture capital-tak van Prologis, een wereldleider in logistiek vastgoed. Locus gebruikt de financiering om mondiaal uit te breiden en om lopend onderzoek en ontwikkeling (R&D) te ondersteunen om zijn robotoplossing voor distributiecentra, genaamd Locus, te laten groeien en verbeteren. Ceva Logistics nam vorig jaar als eerste bedrijf in Europa de Amerikaanse robotoplossing Locus in gebruik. Een cobot die samen met de medewerkers de orders pickt en transporteert naar de expeditie.


EPZ Is Investing Energy In Improving Stock Control For Spare Parts

At the beginning of 2020, Gordian carried out a performance and maturity scan on behalf of EPZ. The aim was to identify possible improvements in the spare parts management of EPZ and the associated logistics processes. Based on this research, EPZ decided in July of that year to start a pilot for EPZ’s “fast” and “medium movers”. Using Gordian’s Spare Parts Management Studio, Gordian calculated the optimal stock parameters for this part of the stock. EPZ will assess the outcome of this intervention in 2021.

Obviously we are very curious about EPZ’s experience and hope that this will lead to a full implementation. Based on our scan, a significant improvement for EPZ in terms of stock value, operational costs and stock availability seems possible. If you don’t get energy from that?

 

The Electricity Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) is a Dutch electricity producer. EPZ owns the Borssele nuclear power plant and is therefore the largest electricity producer in Zeeland, the Netherlands.


Toegevoegde waarde logistiek vastgoed naar bijna 31 miljard euro

De toegevoegde waarde van de logistieke vastgoedsector is de afgelopen vijf jaar enorm gegroeid. De landschappelijke impact is daarentegen zeer beperkt. Zelfs in logistieke hotspots als Venlo bedraagt het grondgebruik van logistiek vastgoed maar 2,3 procent.

Tegenwicht in verdozingdiscussie

Met het onderzoek van Buck wil Prologis naar eigen zeggen ‘een op feiten gebaseerd debat als tegenwicht tegen de huidige op aannames en op emotie gestoelde discussie‘. Tot grote onvrede van de logistiek vastgoedsector bestempelden de drie Rijksadviseurs in het College van Rijksadviseurs in een adviesrapport logistiek vorig jaar als een niet-duurzame sector zonder toegevoegde waarde, waar dozenschuivers het landschap vervuilen, verkeerscongestie veroorzaken en laagopgeleide arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden moeten werken.

 

Impact op het landschap

De feiten die René Buck in zijn marktonderzoek boven tafel kreeg, wijzen grotendeels anders uit. “Het klopt niet dat dc’s als paddenstoelen de grond uit schieten. Het aantal mega-dc’s is tussen 2015 en 2020 weliswaar verdubbeld van dertig naar zestig. Maar slechts één op de vier XXL-distributiecentra landt in Nederland, de rest komt in Duitsland en België terecht”, beweerde Buck vorige week tijdens de paneldiscussie waar ook Dirk Sosef, Vice President Research and Strategy, Sander Breugelmans, Regional Head Northern Europe van Prologis en Ronald Bakker, wethouder sociale en economische zaken van de gemeente Waalwijk.

 

Ruimtelijke impact beperkt

Volgens Buck bedraagt het grondgebruik van al het logistieke vastgoed bovendien slechts 0,13 procent van de totale oppervlakte van Nederland. “Zelfs in logistieke hotspots is de ruimtelijke impact beperkt met een ruimtelijk beslag van 2,3 procent in Venlo, 2,1 procent in Tilburg en 1 procent in Waalwijk en Rotterdam. Van de 32 XXL-distributiecentra heeft 62 procent geen of een beperkte landschappelijke impact.”

 

Dc’s steeds duurzamer

Negen mega-distributiecentra zijn stand-alone en drie zijn niet goed ingepast. De overige twintig, zo stelt Buck, zijn gebouwd op bestaande bedrijvenparken, langs snelwegen of op brownfield-locaties. Logistiek vastgoed wordt bovendien steeds duurzamer. Kreeg drie jaar geleden nog maar 20 procent van de nieuwbouw een Breeam-certificaat, dit jaar geldt dat voor 49 procent.” De economische baten van logistiek zijn ook niet mis, becijferde Buck. “De toegevoegde economische waarde van Nederlandse distributiecentra bedroeg vijf jaar geleden 21,2 miljard euro. Dit jaar komt dat uit op 30,8 miljard, een groei van 46 procent. Ook zijn voor het eerst meer dan 400.000 banen gerelateerd aan logistiek vastgoed.”

 

Groei in wo-afgestudeerden

Uit het onderzoek blijkt verder dat de hele logistieke sector werk biedt aan 886.000 mensen tegen 824.000 in 2015. “Het klopt niet dat de sector alleen maar werk biedt aan laagopgeleiden. Elke jaar studeren 4.000 studenten aan een hogeschool of universiteit af in een logistiek gerelateerde opleiding. Zo bedroeg het aantal wo-afgestudeerden in 2015 1.308 tegen 1.109 in 2009, een groei van 18 procent.”

 

‘Geen halleluja rapport’

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten volgens Buck zoals de overlast van het vrachtverkeer. “Dat probleem kan met een betere logistieke planning worden ingedamd. Ook is een betere huisvesting van arbeidsmigranten gewenst. Dit is geen halleluja-rapport voor de sector, maar zijn gewoon de feiten.”

 

Bron: Logistiek Nederland


Logistieke veranderingen vragen om Gemba Process Innovation

Veranderend koopgedrag en digitalisering vragen om Gemba Process Innovation in de logistieke sector, stelt Panasonic. Om die reden introduceert het bedrijf dit concept in Europa. Aspecten als Deap Learning en IoT-sensortechnologieën spelen er een belangrijke rol bij.

 

Gemba Process Innovation is volgens de leverancier bij uitstek geschikt voor de logistieke sector, de productiesector én de detailhandel. “De druk van buitenaf die het bedrijfsleven in heel Europa voelt, is nog nooit zo groot geweest”, aldus Hiroyuki Nishiuma. Nishiuma is de nieuwe directeur van Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU). “Voorbeelden hiervan zijn veranderende koopgewoonten van consumenten, een toenemend milieu- en ethisch bewustzijn en een vergrijzende bevolking die het arbeidspotentieel vermindert.”

Transformeren

Hij stelt dat veel bedrijven bij hun aanpak van deze problemen vertrouwen op de nieuwe golf van technologische innovaties. “Panasonic wil deze bedrijven daarbij ondersteunen, bijvoorbeeld als full-service provider die zich richt op industriële oplossingen die de Gemba – de plaats waar waarde wordt gecreëerd – transformeren.”

 

B2B-concept

Het B2B-concept dat Panasonic heeft ontwikkeld combineert een diepgravend begrip van een organisatie met de nieuwste technologieën om de manier waarop de organisatie werkt te helpen veranderen. Volgens de leverancier combineert het concept kennis van de industrie, hardware, software-engineering en integratievaardigheden. Het doel is om bedrijven op maat gemaakte, geïntegreerde oplossingen te bieden waarmee ze hun organisaties kunnen veranderen. ‘Gemba’ is een Japanse uitdrukking die ‘de fysieke locatie waar waarde wordt gecreëerd’ betekent. In de supply chain is de gemba de plaats waar dingen worden gemaakt, verplaatst of verkocht.

 

Gemba Process Innovation in de logistiek

In Europa heeft Gemba Process Innovation toepassingen in diverse industrieën. In de productie kan het de automatisering versnellen met behulp van technologieën als robotica. In de logistiek kan het de mogelijkheid bieden om goederen te sorteren, te plannen, te volgen en te controleren met behulp van Deep Learning en IoT-sensortechnologieën. In de detailhandel is het bruikbaar om aan de hand van AI– en cameratechnologieën gepersonaliseerde digitale marketing aan te sturen. Daarnaast is het volgens Panasonic geschikt voor het optimaliseren van de productbeschikbaarheid door middel van geautomatiseerd voorraadbeheer. 

Bron: https://www.logistiek.nl


Senefelder Misset maakt automatiseringsslag

 

Ondanks de coronacrisis is Senefelder Misset momenteel volop aan het investeren in het automatiseren van processen in de Doetinchemse drukkerij. “Door slim te investeren besparen we operationele kosten en kunnen we met een nog beter rendement productie maken.”

 

Download
Automatiseringsslag.pdf
Adobe Acrobat document 868.3 KB

Quickscan bouwlogistiek laat zien hoe groot de materiaalstromen zijn

Lang niet iedereen heeft op zijn netvlies dat bouwlogistiek één van de grootste logistieke stromen is in Nederland. Bouwen gebeurt bovendien vaak midden in de stad, wat overlast en uitstoot veroorzaakt. Het op gang houden van de bouwproductie in Nederland is van het grootste belang, daar is iedereen het over eens. Slimme en uitstootarme bouwlogistiek is een van oplossingen om ondanks alle beperkingen door te gaan met de bouw.

Het is belangrijk om alle projecten op dat gebied te baseren op een goede analyse van de omvang van de stromen, de gebruikte modaliteiten, de uitstoot van die stromen, en de herkomst en bestemming van de materialen. In opdracht van de Topsector Logistiek heeft Buck Consultants International deze analyse uitgevoerd.

 

Veel bouwmaterialen over korte afstand over de weg

Bouwlogistiek vindt voornamelijk plaats over de weg. Circa 70% van de bouwlogistieke volumes gaan via wegverkeer, dit bedraagt 152 miljoen ton. Het vervoer van overige bouwmaterialen en -producten (o.a. prefab betonelementen en stortklaar beton) is in termen van afstand de grootste stroom en qua volume de tweede stroom. Dit vervoer is tevens verantwoordelijk voor 42% in de CO2-uitstoot bij wegverkeer. Verder wordt duidelijk dat een fors deel van deze ritten over de weg (40%) over korte afstand of zelfs binnen één gemeente plaatsvindt. 

 

Dit biedt mogelijkheden, bijvoorbeeld door het inzetten van bouwhubs. Inmiddels is ervaring opgedaan met de inzet van bouwhubs op strategische plekken, zoals aan de rand van steden. Met een bouwhub kunnen meerdere bouwmaterialen tegelijkertijd in één vrachtwagen aangevoerd en op een verzamelplaats (hub) gestald worden. Vanuit de bouwhub worden de bouwmaterialen die nodig zijn voor een specifiek project verder vervoerd met energiezuinigere wagens. In o.a. Utrecht, Amsterdam en Zwolle lopen dergelijke initiatieven. Onderzoek laat zien dat inzet van een bouwhub het aantal binnenstedelijke ritten van en naar de bouwplaats met 50 tot 80% terug kan brengen. 

 

Meerdere onderzoeken

Niet alleen de logistieke stromen in de bouw zorgen voor de uitstoot van CO2, maar mobiele werktuigen bijvoorbeeld ook. De uitstoot van deze mobiele werktuigen valt volgens het Klimaatakkoord eveneens onder de uitstoot van logistiek. Daarom is recent ook een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van elektrificatie van zware bouwmachines. Topsector Logistiek voert deze onderzoeken uit om inzicht te geven in de kansen om logistiek op verschillende fronten te optimaliseren.

 

De inzichten uit deze quickscan en andere onderzoeken kunnen lokale en regionale overheden helpen bij gefundeerde beleidsontwikkeling op het gebied van bouwlogistiek. Niet alleen overheden hebben baat bij deze inzichten, ook bedrijven in de bouw kunnen deze informatie gebruiken voor het optimaliseren van hun bedrijfsvoering.

 

QUICKSCAN


Bedrijfsleven presenteert visie op handel en logistiek in 2040

Met een gezamenlijk programma wil het bedrijfsleven het hele logistieke systeem extra competitief, duurzaam en veilig maken. In totaal 19 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, waaronder onze vereniging, ondertekende donderdag de ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’.

 

Een veranderende wereld vraagt om een gezamenlijke aanpak. Bedrijven willen graag internationaal concurrerend blijven en tegelijkertijd bijdragen aan een nog sterker en leefbaar Nederland. Met het ondertekenen van de visie bundelen handels- en productiebedrijven hun krachten met de vertegenwoordigers uit de logistiek om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.

Minder uitstoot

De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ gaat voor het bedrijfsleven als uitgangspunt dienen voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo streven de ondernemers er samen naar dat de uitstoot van zowel het vervoer over de weg als over water flink wordt gereduceerd. Daarnaast moet in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij zijn. Ook gaan de bedrijven samen werken aan een sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in de logistiek de norm wordt.

 

“De bij ons aangesloten handels- en productiebedrijven zijn afhankelijk van tijdige en betaalbare levering van hun goederen bij andere bedrijven en consumenten”, aldus onze algemeen directeur Machiel van der Kuijl. “Om internationaal te overleven en Nederland met draagvlak welvarend te houden, moeten we de handen met de logistieke sector ineenslaan en het systeem toekomstbestendig maken.”

 

Sterk systeem

TLN-directeur Jan Boeve sluit zich daar bij aan. “Wij als wegvervoerders, samen met zeevaart, binnenvaart, expediteurs, cargadoors, stuwadoors, spooroperators en de luchtvrachtsector. Samen zorgen we ervoor dat het logistieke systeem de economie in ons land ook in 2040 nog steeds volop draaiende houdt. Met wereldklasse mainports, een ijzersterke infrastructuur en schone en veilige voertuigen.”

 

Een sterk logistiek systeem is volgens VNO-NCW voorzitter Hans de Boer belangrijk voor de welvaart en het welzijn. “Ons logistieke systeem is feitelijke de bloedsomloop van de economie en van veel kleine en grote bedrijven. We moeten daarbij blijven bouwen aan een sterk competitief maar veel ook duurzamer en innovatiever logistiek systeem en aan maatschappelijk draagvlak.” Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, ziet daarbij een rol weggelegd voor alle bedrijven. “Van de éénpitters tot de grotere mkb-bedrijven. Allemaal zetten we de schouders onder een slimmer en duurzamer toekomst.”

 

Achterland

In de Rotterdamse haven komen zo’n beetje alle vormen van logistiek samen. “Hier krijgt ons nationale logistiek systeem echt een gezicht”, aldus de COO van het havenbedrijf Ronald Paul. “Iedereen snapt ook het belang van de haven voor Nederland. Maar we maken deze haven dus niet alleen. Alleen door fantastisch werk van logistiek dienstverleners in het achterland en vanaf de zeezijde, gecombineerd met een kwalitatief hoogwaardige spoor-, water en weginfrastructuur kunnen we in Rotterdam floreren. En dat moeten we zo houden.”

 

Met dank aan Evofenedex

 


Onderhoud ontmoet Service Logistiek

In Nederland zijn rond de 300.000 medewerkers werkzaam in het onderhoud verspreid over de sectoren Food, Beverage & Farma, Manufacturing, Fleet, Procesindustrie, Infrastructuur en Onroerend Goed. De Nederlandse onderhoudsmarkt is een markt met een grootte van €31-36 miljard, wat grofweg 5% van het BBP is. De rol van onderhoud in het operationele proces is cruciaal. Zonder het juiste onderhoud, hebben assets grotere kans op downtime wat de operatie kan verstoren. Andersom geldt ook dat onderhoud afhankelijk is van diverse operationele processen (logistieke handelingen, onderhoudsschema’s, beschikbaarheid van materialen, etc.). In dit visiedocument beschrijven we hoe service logistiek bij kan dragen aan het realiseren van beter onderhoud in de keten.

 

Definitie

Service logistiek is een term die vele interpretaties kent. Zo wordt het door de een gezien als voornamelijk het managen van spare parts en door de ander als enkel het transporteren van goederen. Daarnaast zien we dat bedrijven veelal in silo’s zijn ingericht, die wellicht wel contact hebben met elkaar, maar beperkt gezamenlijk optrekken. De verschillende silo’s hebben allemaal eigen onafhankelijke verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld onderhoud, logistieke handelingen, resource management, operatie, etc.) en dit leidt ertoe dat ‘men beperkt bij elkaar over de schutting kijkt’. De aparte afdelingen hebben ieder hun eigen doelstellingen die niet altijd even goed ‘aligned zijn’. Zo wordt de onderhoudsafdeling afgerekend op kosten en beschikbaarheid, de operatie op aantal ontwikkelde producten en het voorraadmagazijn op de hoogte van de aanwezige voorraad.

 

Er wordt maar beperkt over de gehele operationele keten vastgesteld hoe elk bedrijfsonderdeel bijdraagt aan de overkoepelende doelstellingen van het bedrijf. Want zou het niet beter zijn als bedrijven in staat zijn om bijvoorbeeld vast te stellen: in welke assets moet ik nu investeren, zodat ik daarmee de output van de operatie, en daarmee omzet en winst, maximaliseer? Of bijvoorbeeld: met welk minimaal voorraadniveau ben ik in staat de uptime te garanderen waarmee ik de output/winst van de operatie maximaliseer? In dit document beschrijven we een visie over hoe al deze operationele activiteiten in te richten, zodat dit bijdraagt aan het realiseren van de overkoepelende doelstellingen van het bedrijf, en in het bijzonder onderhoud in z’n kracht zet.

 

Lees verder in de bijlage

Download
20171206 Onderhoud ontmoet Service logis
Adobe Acrobat document 697.6 KB