De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO)

NVDO is dé onafhankelijke branchevereniging voor de professional en zijn organisatie! De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud richt zich op de totale keten van Asset Management en vertegenwoordigt daarmee zo'n 300.000 onderhoudsprofessionals met een totale omzet van 30-35 miljard euro. De NVDO verbindt mensen, kennis en organisaties uit verschillende sectoren en op verschillende niveaus.

 

De NVDO helpt de onderhoudsbranche als 's werelds beste te presteren door onder meer;

-  kennisontwikkeling

-  kennisdisseminatie middels fysieke bijeenkomsten, congressen en andere evenementen

-  (wetenschappelijke) publicaties waaronder het NVDO Onderhoudskompas, het Suto Visiedocument  

    en eenmalige papers op bepaalde thema's en projecten

-  zakelijke kansen om te zetten in producten en diensten

 

www.nvdo.nl

 


Nederland staat op het gebied van handel en industrie aan de wereldtop. We verdienen veel van ons geld in het buitenland, maar onze toppositie is niet vanzelfsprekend. We zullen concurrerend moeten blijven. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk.

 

Tegelijk vragen maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing en klimaatverandering om een stevige aanpak. Die opgaven vormen de kern voor de topsectorenaanpak waarin ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan deze uitdagingen werken (gouden driehoek/triple helix). Er wordt samengewerkt om de beste producten en diensten te realiseren (innovatie), talenten aan te trekken (human capital) en de sectoren internationaal goed te positioneren.

 

Dat doen we door te investeren in de negen sectoren waarin we wereldwijd toonaangevend zijn: de topsectoren. Instrumenten die we inzetten zijn onder meer: investeringen, fiscale prikkels, garanties en het wegnemen van belemmeringen.

 

In 2010 startte het Kabinet met het topsectorenbeleid. De logistieke sector is een van de negen sectoren waarin Nederland uitblinkt en mondiaal toonaangevend is. 

 

Met een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en 646.000 arbeidsplaatsen is de logistiek van groot economisch belang. Dat zijn niet alleen bedrijven, die een producten vervoeren of overslaan, maar ook logistieke en supply chain functies binnen verladende bedrijven. De Topsector Logistiek ondersteunt bedrijven uit de andere (top)sectoren; hun kosten bestaan voor 8-18% uit logistiek. Voor deze bedrijven is goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid en daarmee voor hun marktpositie.

 

De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het Topteam Logistiek heeft een Actieprogramma (Partituur naar de Top) opgesteld waarin de ambitie van de Topsector is vastgelegd

 

www.topsectorlogistiek.nl